Tehnički permetrin

Permetrin je sintetski piretroid sa kontaktnim i digestivnim insekticidnim delovanjem. Ima i blago repelentno delovanje. Kao tehnički (visoko koncentrovani) nezamenjiva je sirovina za proizvodnju širokog spektra profesionalnih i komercijalnih insekticida.