Pesguard alpha 5FL

Insekticid

SASTAV:

50g/L Esfenvalerate

VRSTA PREPARATA:

Tečni koncentrat, koji se razblažuje vodom.

UPOTREBA:

Insekticid. Upotreba samo od strane profesionalnih radnika za kontrolu insekata. Upotrebljava se za kontrolu širokog spektra insekata. Razblažuje se vodom i upotrebljava kao sprej. Koristi se protiv bubašvaba (Blattella Germanica), osa (Vespula vulgaris), mrava (Laisus niger) i buva (Stenocephalides felis).

Pestguard alfa FlNAČIN PRIPREME:

Primeniti kao aerosolni sprej za prskanje u prostorijama ili kao sprej za različite površine gde su primećeni insekti.

Kao aerosolni sprej

Razblažite 100 ml Pesguard alpha 5FL koncentrata sa 10 litara vode. Primeniti 500 ml gotovog rastvora na 1000m3.

Kao površinski sprej

Razblažite 100 ml Pesguard alpha 5FL koncentrata sa 5 do 10 litara vode, u zavisnosti od stepena najezde insekata. Primenite 50 do 100 ml gotovog rastvora na 100 m2. Ponovite tretman ukoliko je potrebno. Period zabrane pristupa prostoru, odnosno površini tretiranoj biocidinim proizvodom 12 sati posle aerosolnog tretmana. Posle površinskog tretmana ostaviti da se tretirana površina osuši pre ponovnog ulaska.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

Rok trajanja: 3 godine.

Proizvođač: SUMITOMO CHEMICAL 

Zemlja porekla: Engleska

Preuzmite brošuru: Pesguard.pdf